Kto jest za ZOO, a kto nie? Działanie w ramach Projektu z Pandą

W ramach Projektu z Pandą uczniowie klasy 6a ze Szkoły Podstawowej nr2 w Gołdapi przeprowadzili ankietę wśród uczniów i pracowników swojej szkoły. W trakcie trwania Zielonych Dni, w dniach 17-21 kwietnia poprosili o wypowiedź na temat: „Czy zwierzęta powinny być w ZOO?”.

 

 

Przygotowali karteczki z niedokończonymi zdaniami: „Jestem przeciwko, ponieważ …” oraz „Jestem za, ponieważ…” Po przeanalizowaniu ankiety okazało się, że 52% ankietowanych wypowiedziało się przeciwko, a głównym argumentem było ograniczanie wolności zwierząt, tuż za nim – złe warunki życia. Ci w mniejszości, którzy byli za ZOO, argumentowali to głównie dużą atrakcyjnością tego miejsca dla odwiedzających, edukacją dzieci i możliwością przetrwania w nich zagrożonych gatunków.

Uczniowie klasy 6a uczestniczyli wspólnie z klasami 7a oraz 5b w 2-dniowej wycieczce do Warszawy. W czwartek, 27 kwietnia odwiedzili ZOO. Przekonali się, że zwierzęta mają tam bardzo dobre warunki do życia, a przede wszystkim wspaniałą opiekę. Z zainteresowaniem przyglądali się zwierzętom, tym malutkim bezkręgowcom, rybom, jak też dużym, słoniom, antylopom oraz groźnym drapieżnikom, lwom, krokodylom. W naturalnych warunkach większości z nich nie mieliby szansy spotkać.

Organizatorem Projektu z Pandą jest Fundacja WWF Polska z siedzibą w Warszawie.

Zachęcamy wszystkich do zastanowienia nad naszym pytaniem: „Czy zwierzęta powinny być w ZOO?” Uważamy, że każdy człowiek ma prawo do swojego zdania, nie tylko na ten temat.

Małgorzata Wojciechowska-Gutowska

Powiązane artykuły