Strażacy OSP z unijnym wsparciem – umowy podpisane

Kolejne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych dostały wsparcie z funduszy europejskich. W czwartek 27 kwietnia marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin podpisał umowy na blisko 7 mln zł dofinansowania. Wśród beneficjentów gmina Banie Mazurskie.

 

Umowy dotyczą projektów z tzw. listy rezerwowej. Część z nich została już zrealizowana, a potrzebny sprzęt i wyposażenie zostały zakupione, więc po podpisaniu umów poniesione przez gminy wydatki zostaną zrefundowane. Natomiast część gmin przystąpi do ogłaszania przetargów.

– Zarząd województwa stale wspiera projekty służące podniesieniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Warmii i Mazur poprzez m. in. doposażanie jednostek służb ratowniczych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin– Wspólnie z włodarzami gmin stale zwiększamy bezpieczeństwo mieszkańców, a standard i wyposażenie jednostek OSP nie odbiega jakością od tego, którym dysponują służby zawodowe.

W ramach RPO WiM na lata 2014-2020 zarząd województwa wyodrębnił specjalne poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur z alokacją 15 mln zł. Do tej pory wsparcie otrzymało 12 projektów na 8,2 mln zł dofinansowania. W czwartek zostały zawarte umowy o z 13 wnioskodawcami na 6,8 mln zł wsparcia. Sprzęt będzie służył 32 jednostkom OSP z regionu.

Gmina Banie Mazurskie otrzyma wyżej wymienioną kwotę w ramach refundacji zakupu z 2019 roku, kiedy to tamtejszy samorząd zakupił wspomniany wóz, celem doposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach Mazurskich.

 

Lista beneficjentów:

OSP lista beneficjentów

Fot. pixabay.com


Aktualności

Powiązane artykuły