Informacja o zmianach w regulaminie II edycji konkursu na realizację inicjatywy kulturalno-edukacyjnej

Informujemy, iż uległ zmianie regulamin konkursu II Edycji na realizację inicjatywy kulturalno-edukacyjnej w ramach działań „SPOTKAJmy się w Bibliotece”, będących częścią programu BLISKO Narodowego Centrum Kultury, realizowanego z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0., który obowiązuje od 21.03.2023 r. do 31.03.2023 r.  na podstawie punktu Postanowienia końcowe; ppkt. 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika.

 

 

Zmiany obowiązują w punkcie Główne założenia:

  • 5 otrzymuje brzmienie: „Budżet, który został pozyskany w ramach projektu BLISKO na realizację działań lokalnych wyłonionych w konkursie w I i II Edycji to kwota 20 000 zł brutto,
  • 6 otrzymuje brzmienie: „W ramach realizacji II Edycji inicjatyw kulturalno- animacyjnych komisja wyłoni zwycięskie projekty. Suma kosztów wszystkich zwycięskich projektów nie może przekroczyć 8800,00 zł brutto” regulaminu konkursu II edycji na realizację inicjatywy kulturalno-edukacyjnej w ramach projektu BLISKO – SPOTKAJmy się w bibliotece

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

 

Zgłoś swój projekt inicjatywy kulturalno-edukacyjnej i zdobądź środki na jego realizację!

Przed zgłoszeniem swojego projektu należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz Wykazem kosztów kwalifikowanych stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu II Edycji Konkursu na realizację inicjatywy kulturalno-edukacyjnej w ramach projektu BLISKO – SPOTKAJmy się w bibliotece (załącznik nr 1 Regulaminu Konkursu w ramach kierunku interwencji 4.1 BLISKO).

Pozostała kwota  dofinansowania na wszystkie wygrane  inicjatywy  to  8 800,00 zł

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2023 r.

W przypadku pytań zapraszamy również do kontaktu mailowego: wypdladzieci@bpgoldap.pl  bądź gromadzenie@bpgoldap.pl.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

@NPRCz2.0 @ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego @ Narodowe Centrum Kultury

#wydarzeniaGołdap

#BLISKOBibliotekaPublicznawGołdapi

 

Załączniki:

Regulamin Konkursu II Edycji na realizację inicjatywy kulturalno-edukacyjnej w ramach projektu BLISKO – SPOTKAJmy się w bibliotece_2

Załącznik nr 2 do Regulaminu II Edycji Konkursu na realizację inicjatywy kulturalno-edukacyjnej w ramach projektu BLISKO – SPOTKAJmy się w bibliotece_2

Załącznik nr 3 do Regulaminu II Edycji Konkursu na realizację inicjatywy kulturalno-edukacyjnej w ramach projektu BLISKO – SPOTKAJmy się w bibliotece_2

Załącznik nr 4 do Regulaminu II Edycji Konkursu na realizację inicjatywy kulturalno-edukacyjnej w ramach projektu BLISKO – SPOTKAJmy się w bibliotece_2

 

Powiązane artykuły