ZSZ. Zakończenie projektu uczymy się w Europie

Pod koniec grudnia w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca projekt „Uczymy się w Europie” o numerze 2021-1-PL01-KA122-VET-000016911 w ramach programu ERASMUS+ Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Całkowity budżet projektu: 65 754,00 EURO.

 

Podczas konferencji przedstawiono rezultaty mobilności młodzieży szerokiemu gronu obserwatorów. W szczególności uczniom młodszych klas.

Zaproszony wicestarosta powiatu gołdapskiego Andrzej Ciołek wraz z dyrektorem ZSZ w Gołdapi Piotrem Bartoszukiem podsumowali projekt oraz wręczyli uczestnikom certyfikaty Europass Mobility w języku polskim i języku angielskim.

 

Głównym celem projektu było przygotowanie absolwentów o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych, znających języki obce i nie bojących się rywalizacji na rynku pracy oraz podwyższenie jakości kształcenia i zwiększenie atrakcyjności i popularności szkoły wśród młodzieży naszego regionu poprzez zorganizowanie wyjazdu na zagraniczne staże zawodowe do Spoleto we Włoszech. W projekcie wzięło udział 30 uczniów ZSZ w Gołdapi kształcących się na kierunkach:

– technik logistyk;

– technik organizacji turystyki;

– technik mechanik;

– technik informatyk;

– technik żywienia i usług gastronomicznych;

– technik ekonomista.

Staże odbywały się w dniach 23.10.-12.11.2022 r.

Realizując staż w zagranicznych przedsiębiorstwach, uczestnicy mobilności zdobyli bogate doświadczenie zawodowe i kompetencje odpowiadające potrzebom rynku pracy.


Aktualności

Powiązane artykuły