Inni napisali. Co to znaczy pozyskać?

W lokalnym medium w dziale gminnych wiadomości ukazała się informacja zaczynająca się tak: „Czas na podsumowanie działań oświatowych w gminie Gołdap. W 2022 roku udało się pozyskać prawie trzy miliony dodatkowych środków na realizację projektów: (…)

 

I tu zostało wymienione m.in. 2 656 137,00 zł w ramach programu „Wsparcie rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Wnioski złożyła ponad połowa polskich gmin, którym te środki należały się obligatoryjnie. Najpierw oświadczenia do gmin składały osoby wyrażające zapotrzebowanie na sprzęt.

W dostępnych w sieci odpowiedziach na pytania związane z programem czytamy: Planowane jest zaspokojenie wszystkich zgłoszonych potrzeb w konkursie Granty PPGR. W przypadku złożenia w naborze wniosków o granty o wartości przekraczającej dostępną alokację. Beneficjent za zgodą Instytucji Pośredniczącej, może podjąć decyzję o zwiększeniu alokacji na nabór. 

Bardzo dobrze, że gmina Gołdap otrzymała te środki. Tyle że realizacja projektu nastąpiła u nas z poślizgiem. I jak to się ma do tego co w liście do redakcji w sierpniu napisał sołtys Jacek Kizik (list zamieszczamy niżej). Przecież kolejny przetarg na sprzęt nastąpił właśnie po ukazaniu się tego listu.

Jest zatem istotna różnica znaczeniowa między słowami „pozyskać” i… „pozyskać”.

 

***

Szanowni Państwo, jak wiemy w tym roku dzieci z rodzin pegeerowskich mogły otrzymać komputery i tablety w ramach rządowego programu „Wsparcie dzieci rodzin popegeerowskich”, w rozwój cyfrowy GRANTY PPGR. Bardzo wiele rodzin czekało na ten sprzęt licząc, że jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego otrzymają wymarzony sprzęt.

 

Szanowni Państwo,

żyjemy w epoce komputerów i czy nam się podoba, czy nie komputer we współczesnym świecie jest narzędziem nie tylko do pracy, ale też do nauki, co uświadomiła nam epidemia koronawirusa.

Liczyliśmy, że otrzymamy komputery jak najszybciej, jednak jak zwykle w naszej gminie jak mogą coś spppppppp to to zrobią i wyszło jak zawsze.

Co prawda gmina ogłosiła przetarg, ale go unieważniło, ponieważ najniższa oferta cenowo przekraczała fundusze przeznaczone na przetarg o 24.389.zł

Szanowni Państwo,

Gmina Gołdap liczy ok.14000 tys. mieszkańców, więc myślę, że przetarg na dostarczenie dla co czternastego mieszkańca sprzętu komputerowego za przysłowiowe friko powinno być priorytetem dla burmistrza i jego urzędników, jednak tak nie jest, ponieważ pomimo upływu ponad trzech tygodni nic się w tym temacie nie dzieje.

Szanowni Państwo,

gwoli przypomnienia celem przetargu był zakup 855 laptopów, 122 komputerów stacjonarnych i 66 tabletów.

Razem 1045 jednostek sprzętu komputerowego dla naszych dzieci, które mogłyby już cieszyć się tym sprzętem, ale jak na razie nic z tego nie będzie.

A teraz kilka pytań do burmistrza.

Z tego co mi wiadomo Gmina Gołdap ma prawo sfinansować taki projekt ze środków budżetu gminy, dlaczego gmina tego nie zrobiła.

Biorąc pod uwagę galopującą inflację – dlaczego nie ogłasza się jak najszybciej kolejnego przetargu? Przecież wiadomo, że ceny sprzętu idą w górę a nie w dół i za chwile okaże się, że przy nowym przetargu rozbieżności pomiędzy ceną jaką gmina chce przeznaczyć na przetarg a cena oferowana przez firmy będzie jeszcze większa.

Szanowni Państwo,

Myślę, że zgodzicie się ze mną, że dołożenie przez gminę z naszych podatków kilkudziesięciu złotych do tego projektu będzie dobre dla naszych dzieci, moim skromnym zdaniem na pewno da lepsze efekty niż przeznaczenie kilkudziesięciu tysięcy na dokształcanie burmistrza i jego świty.

Jak znam życie i nasza gminę to odpowiedz na pytania będzie jak zawsze „nie da rady, nie możemy itd.”.

Szanowni Panowie i Panie urzędnicy, w naszym kraju wszystko można tylko trzeba chcieć.

Przypomina mi się sytuacja z brakiem połączeń autobusowych na wioskach w tamtym roku wtedy też nie było można, a jednak po nagłośnieniu problemu w mediach okazało się, że Można, autobusy kursują, mieszkańcy wiosek jeżdżą i z tego co mi wiadomo linia autobusowa jeszcze zarabia na siebie. Co prawda to burmistrz groził mi założeniem sprawy za moje artykuły na Gołdao.info i Gołdap.org.pl, ale w swej wielkiej łaskawości odstąpił od tego pomysłu za co składam mu wiernopoddańczypokłon.

Chciałbym się mylić co do fiaska kolejnego przetargu, wierze jednak, że jaśnie burmistrz dla wspólnego dobra naszych dzieci stanie na wysokości zadania i doprowadzi ten przetarg do szczęśliwego zakończenia, czego PAŃSTWUŻYCZĘ

Jacek Kizik – sołtys sołectwa Babki.

P.S. Odpowiednie pytania dotyczące tego przetargu skieruje do burmistrza Gołdapi, jeśli odpowie na pewno Państwa powiadomię.

O tym jak burmistrz odtrąbił kolejny „sukces”


Aktualności

Powiązane artykuły