O tym jak burmistrz odtrąbił kolejny „sukces”

Zdarza się, że znajomi przysyłają nam zrzuty wypowiedzi burmistrza Gołdapi, które bez dodatkowych komentarzy można by traktować jako część kącika satyrycznego. Wiadomo, jaki jest ciężar gatunkowy jego słów oraz ich wartość merytoryczna i opiniotwórcza, zwłaszcza na sesjach Rady Miejskiej. I taki zrzut zamieszczamy, i będziemy to kontynuować. Mimo to w tym wypadku bez wprowadzenia się nie obejdzie.             8 listopada zamieściliśmy na naszym portalu ranking dotyczący wykorzystania środków UE przez samorządy w latach 2014 – 2021. Dobrze w tym rankingu wypadły – powiat gołdapski i … Czytaj dalej O tym jak burmistrz odtrąbił kolejny „sukces”