Kampania Pomarańczowej Wstążki w SP5

W tym roku po raz kolejny uczniowie klas 0-3 szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi wzięli udział w Międzynarodowej Kampanii Przeciwko Przemocy wobec Dzieci i Młodzieży. Celem akcji jest ogólnospołeczne zaangażowanie się w  sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz tworzenie świata, w którym dzieci i młodzież czują się bezpiecznie i szczęśliwie.

 

 

W tym dniu uczniowie przyszli do szkoły ubrani w stroje z  pomarańczowymi akcentami na znak ostrzeżenia i protestu przeciwko jakiejkolwiek przemocy stosowanej wobec dzieci.  W starszych klasach gościliśmy pracownika Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Gołdapi oraz gołdapskich policjantów, którzy przeprowadzili pogadankę na temat profilaktyki przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. W grupach młodszych przeprowadzone zostały rozmowy na temat praw dzieci i ich bezpieczeństwa.

Dzieci wysłuchały również bajki terapeutycznej opowiadającej o emocjach i uczuciach. Ponadto uczniowie chętnie wzięli udział w zajęciach plastycznych i muzyczno-rytmicznych, w których charatkerystycznym akcentem była pomarańczowa wstążka. Wszystkie działania podjęte w tym dniu miały jeden wspólny cel – zbudowanie świata wolnego od przemocy i krzywdy.

Wychowawczynie klas 0-3 


Aktualności

Powiązane artykuły