Inni napisali i list do redakcji. „NATOwskie drogi. Augustów – Ogrodniki, ale też Gołdap – Wiżajny – Rutka-Tartak – Szypliszki – Sejny”

Inni napisali i list do redakcji. „NATOwskie drogi. Augustów – Ogrodniki, ale też Gołdap – Wiżajny – Rutka-Tartak – Szypliszki – Sejny”

Czytelnik przysłał list i link do artykułu o środkach finansowych przeznaczonych na poprawę mobilności wojskowej. Tytuł godny uwagi: „NATOwskie drogi. Augustów – Ogrodniki, ale też Gołdap – Wiżajny – Rutka-Tartak – Szypliszki – Sejny”. (więcej…)

Czytam dalej »