Inni napisali i list do redakcji. „NATOwskie drogi. Augustów – Ogrodniki, ale też Gołdap – Wiżajny – Rutka-Tartak – Szypliszki – Sejny”

Czytelnik przysłał list i link do artykułu o środkach finansowych przeznaczonych na poprawę mobilności wojskowej. Tytuł godny uwagi: „NATOwskie drogi. Augustów – Ogrodniki, ale też Gołdap – Wiżajny – Rutka-Tartak – Szypliszki – Sejny”.

 

NATOwskie drogi. Augustów – Ogrodniki, ale też Gołdap – Wiżajny – Rutka-Tartak – Szypliszki – Sejny Ciekawy artykuł w kontekście trwającego od 5 lat protestu mieszkańców Gołdapi przeciwko przebiegowi drogi DW651 ulicami: Suwalską, Kolejową, 1-go Maja, Świerkową, Zatorową i Gumbińską. Mieszkańcy Gołdapi żądają tzw. „łącznika” drogi wojewódzkiej DW651 z drogą krajową DK65, czyli de facto dokończenia obwodnicy Gołdapi od południowo-wschodniej strony miasta poza terenami zabudowanymi. W artykule samorządowcy z podlaskiego, jak na przykład burmistrz Sejn, żądają budowy obwodnic. W przygotowanym remoncie drogi DW651 na terenie powiatu gołdapskiego zaplanowano jedynie obwodnicę Żytkiejm, a zapomniano o Gołdapi i Dubeninkach. W tym kontekście ciekawa jest zacytowana w artykule wypowiedź burmistrza Sejn. Zachęcamy do lektury.

Pełny tekst:

https://www.suwalki24.pl/mobile/article/1,natowskie-drogi-augustow—ogrodniki-ale-tez-goldap—wizajny—rutka-tartak—szypliszki—sejny?fbclid=IwAR0DxBUbCbUj607YVj9mLOtCyjdukCcDRf4kPXFRldn1mI6NimSN6ROmeNc

 


Aktualności

Powiązane artykuły