Samorządowcy spotkali się w sprawie drogi 651

Wraz z Ryszardem Zielińskim, wójtem gminy Dubeninki spotkaliśmy się z marszałkiem Marcin Kuchciński , który w Zarządzie Województwa Warmińsko-Mazurskiego nadzoruje m.in. inwestycje infrastrukturalne i działalność Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

 

 

Przedmiotem rozmowy była kwestia modernizacji drogi wojewódzkiej DW nr 651 na odcinku Gołdap – Dubeninki – Żytkiejmy – granica województwa. Marszałek M. Kuchciński stanowczo podkreślił, iż były środki na przebudowę całej tej drogi i od dwóch lat mogła już zmodernizowana służyć ludziom. Niestety, wobec wznieconego konfliktu dotyczącego głównie przebiegu odcinka miejskiego w Gołdapi zadanie to zostało wstrzymane a środki przesunięto na inną inwestycję, aby wydatkować je w obowiązującej unijnej perspektywie finansowej.
Koszt tego zadania szacowano wówczas na około 100 mln zł.

Obecnie na przebudowę tej drogi szacuje się, że potrzeba nawet 700 mln zł. Samorząd województwa nie ma takich środków, bo na nową perspektywę unijną szacuje się, iż na inwestycje na drogach wojewódzkich w całym regionie będzie miał do dyspozycji około 1 miliarda złotych. Perspektywy są zatem niezbyt optymistyczne. Niemniej zadanie to posiada projekt techniczny, pozwolenie na budowę, ZRID – zezwolenie na realizację inwestycji drogowej co obliguje inwestora do wykupu niezbędnych gruntów – niezależnie od terminu realizacji samej inwestycji.

Zadanie jest dzielone na etapy, także aby uniknąć przekroczenia wartości inwestycji jako dużego projektu co wymagałoby długotrwałej notyfikacji w Unii Europejskiej. Które i kiedy etapy będą realizowane jest kwestią otwartą i nadal analizowaną. Nadzieją dla realizacji tego przedsięwzięcia jest scenariusz w którym część prac wykonana zostałaby ze środków unijnych w dyspozycji samorządu województwa a część z unijnego programu Polski Wschodniej, do którego Zarząd Województwa zgłosił to zadanie, podobnie jak linię kolejową nr 41 Gołdap – Olecko. Potrzebna jest tu jednak pozytywna decyzja strony rządowej.

Jako radny województwa warmińsko- mazurskiego z okręgu wyborczego obejmującego powiat gołdapski, w tym gminę Dubeninki czynić będę dalsze zabiegi o realizację tego zadania kluczowego zwłaszcza dla mieszkańców gminy Dubeninki – najbardziej odległej od stolicy województwa i peryferyjnie położonej, dotkniętej wykluczeniem komunikacyjnym.

Jarosław Soma


Aktualności

Powiązane artykuły