Powietrzne pompy ciepła monoblok czy split?

klimatyzator zewnętrzny

Powietrzne pompy ciepła są najczęściej wybieranym rodzajem urządzeń grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła energii. Na rynku dostępne są jednak pompy ciepła o różnych parametrach oraz różnej budowie. Podejmując decyzję o wyborze modelu częstym dylematem jest rozstrzygnięcie, czy lepiej zdecydować się na pompę ciepła monoblok czy pompę ciepłą split. Dowiedz się, czym różnią się oba rozwiązania oraz poznaj ich wady i zalety.

Powietrzna pompa ciepła – zasada działania

Zasada działania pompy ciepła typu split oraz pompy ciepła monoblok jest dokładnie taka sama. Pobierają ono ciepło z powietrza, które następnie za pomocą czynnika chłodniczego poddawanego różnym procesom termodynamicznym trafia do instalacji grzewczej wewnątrz budynku. Zarówno pompa ciepła monoblok, jak i pompa ciepła split mogą służyć do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania ciepłej wody użytkowej, jak i w wielu przypadkach do ich chłodzenia, działając w zastępstwie klimatyzacji.

Co różni pompy monoblok i split?

Choć pompy powietrzne składają się z dokładnie tych samych elementów i pracują na dokładnie tej samej zasadzie, to różne jest umiejscowienie podzespołów. Powietrzna pompa ciepła split podzielona jest na dwie jednostki: wewnętrzną oraz zewnętrzną. W jednostce zewnętrznej znajduje się wentylator, parownik (wymiennik ciepła) oraz sprężarka, zaś w jednostce wewnętrznej – skraplacz (wymiennik ciepła) oraz pompa obiegowa. Z kolei pompa ciepła monoblok zawiera wszystkie elementy zamknięte w jednym urządzeniu umiejscowionym na zewnątrz bądź wewnątrz budynku.

Różnica pomiędzy pompą ciepła typu split a monoblok widoczna jest także w sposobie ich montażu. Pompę ciepła split musi zamontować specjalista posiadający uprawnienia f-gazowe, gdyż instalacja wymaga napełnienia czynnikiem chłodniczym, a także konieczne jest odpowiednie połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. W jej przypadku wymagane jest także wykonywanie regularnych, corocznych kontroli szczelności.

Pompa ciepła monoblok posiada układ chłodniczy w szczelnej, hermetycznie zamkniętej w procesie produkcji obudowie. Urządzenie można zainstalować zarówno na zewnątrz budynku, jak i w jego wnętrzu. Montaż pompy ciepła monoblok nie wiąże się z koniecznością posiadania specjalistycznych uprawnień ani koniecznością wykonywania regularnych przeglądów. Więcej na temat pomp ciepła typu monoblok dowiesz się z artykułu https://e-energia.pl/pompy-ciepla-monoblok/ 

Powietrzne pompy ciepła – monoblok czy split?

Podejmując decyzję, czy lepszym rozwiązaniem jest pompa ciepła typu monoblok czy pompa ciepła typu split warto wziąć pod uwagę kilka czynników. Pierwszym z nich jest montaż, który w przypadku pompy split jest bardziej skomplikowany i wymaga wykonania przez specjalistę z odpowiednimi uprawnieniami. W przypadku pompy ciepła split istnieje również ryzyko błędu ludzkiego, które rzutować może na sprawność i wydajność działania urządzenia. Z tej przyczyny montaż pompy split warto powierzać wyłącznie specjalistom, posiadającym wiedzę i odpowiednie doświadczenie. Niezbędne jest także regularne przeprowadzanie kontroli szczelności oraz prowadzenie karty produktu. Zaletą pomp ciepła split jest ich niższa cena, a także wyższa odporność na zamarzanie czynnika chłodniczego w przypadku przerw w dostawie prądu, co mogłoby spowodować uszkodzenie układu na skutek zamarznięcia przewodów.

Z kolei pompa ciepła monoblok jest urządzeniem hermetycznie i szczelnie zamkniętym w estetycznej obudowie przez producenta. Jest odpowiednio wyizolowane akustycznie, a zatem cichsze podczas pracy. Montaż pompy ciepła monoblok jest również znacznie prostszy, ponieważ nie wymaga posiadania odpowiednich uprawień. Jest to jednak urządzenie droższe, na którego zakup i montaż trzeba ponieść większy wydatek. Istnieje również większe ryzyko zamarznięcia układu chłodniczego krążącego w pompie.

 


Porady

Powiązane artykuły