Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w powiecie gołdapskim

Szanowni Państwo, pragniemy przypomnieć, że Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie gołdapskim.

 

 

http://fundacja.togatus.pl/powiat-goldapski/

 

Harmonogram

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w następujących lokalizacjach i godzinach.

Poniedziałek 14.00-18.00 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, NPP

Wtorek 08.00-12.00 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, NPP

Środa 14.00-18.00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi, ul. Jaćwieska 14A, NPP

Czwartek 15.00-19.00 Urząd Gminy w Baniach Mazurskich, ul. Konopnicka 26, NPO

Piątek 08.00-12.00 Urząd Gminy w Dubeninkach, ul. Dębowa 27, NPP

Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: 512 007 572

 

Komu przysługuje?

Porada przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

➢ poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym

➢ wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego

➢ sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym

➢ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

➢ nieodpłatną mediację

 

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

➢ działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji (w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego)

➢ nieodpłatną mediację

Zapraszamy na naszą stronę internetową oraz profil youtuba, gdzie zamieszczamy materiały i filmy edukacyjne:

http://fundacja.togatus.pl/ 
https://www.facebook.com/fundacja.togatus/
https://www.youtube.com/channel/UCKOKk-tWpe0cPLcEYzvm5jA/videos
Z poważaniem
Paulina Więckiel


Aktualności

Powiązane artykuły