Bezpłatne szkolenie online dla samorządowców

11 marca 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o obronie Ojczyzny, która nakłada na organy jednostek samorządu terytorialnego zadania związane z obowiązkiem świadczeń na rzecz obrony. Ustawa normuje m.in. problematykę dotyczącą systemu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz Ojczyzny oraz reguluje zasady ponoszenia odpowiedzialności karnej w przypadku uchylania się od tego obowiązku.

 

 

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości pojawiające się w tym temacie, zapraszamy na bezpłatne szkolenie online „Zadania samorządów z zakresu nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony”, które odbędzie się 28 września o godz. 8:00.

Celem webinarium jest wskazanie pracownikom urzędów głównych zadań i obowiązków nałożonych przepisami ustawy na organy wykonawcze gmin.

Źródło i szczegóły:

https://lrpoland.wolterskluwer.com/zadania-samorzadowcow-2022?fbclid=IwAR0EpWP4dfMFZKNUk4JR-jazh43wolAOk-c5OuX2BL02Vyj8-yJWPOh2aqU

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły