Ogłoszony został przetarg na dokończenie budowy Zakładu Przyrodoleczniczego!

Na gminnym portalu ogłoszone zostało: „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie dokończenia budowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap”.

 

 

 

 

 

 

 

Oferty mogą być częściowe – zamówienie podzielono na dwie części:

  • prace naprawcze – branża budowlana;
  • kontynuacja budowy wraz z usunięciem wad w zakresie pozostałych branż.

 

Pełna treść informacji o przetargu wraz z załącznikami:

http://bip.goldap.pl/pl/1227/6519/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-w-przedmiocie-dokonczenia-budowy-zakladu-przyrodoleczniczego-w-uzdrowisku-goldap.html


Aktualności

Powiązane artykuły