Szkoła Podstawowa nr 5 w Gołdapi uhonorowana certyfikatem „Kubusiowych Przyjaciół Natury”

W trakcie roku szkolnego 2021/2022, w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi, w oddziałach zerowych realizowany był ogólnopolski program edukacyjny pt. „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

 

 

 

Jego celem było zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu. W ramach programu dzieci wzięły udział w cyklu zajęć na temat dbania o przyrodę, środowisko, skutków zanieczyszczania powietrza, wody, a także sposobów ich przeciwdziałania. Podczas zajęć wszyscy uczestnicy programu dowiedzieli się, dlaczego warto jeść owoce i warzywa, a także poznali korzyści płynące z ruchu. Część lekcji poświęcona była także segregacji śmieci. Dodatkowo w ramach realizowanego programu najmłodsi obchodzili różne święta promujące proekologiczną postawę. Wszystkie zajęcia edukacyjne „Kubusiowych Przyjaciół Natury” skonstruowano tak, by rozwijały u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie oraz pozwalały przyswajać wiedzę poprzez zabawę, co dodatkowo zachęcało maluchy do aktywności.

Koordynatorem programu na terenie naszej szkoły była wychowawczyni grupy 0 C – pani Joanna Dobrzyńska, która realizowała zaplanowane treści wraz z wychowawczyniami grup: 0 A i 0 B – panie – Ewa Żamojtuk i Ewa Olbryś.

Po zrealizowaniu scenariuszy lekcyjnych wszystkie dzieci otrzymały dyplomy, a nasza szkoła nabyła prawo do posługiwania się specjalnym certyfikatem przyznającym tytuł „Kubusiowych Przyjaciół Natury”.

Czekamy na kolejną edycję programu, która już w przyszłym roku szkolnym!

Joanna Dobrzyńska


Aktualności

Powiązane artykuły