Ze Starostwa. Będzie przebudowa i budowa przejść dla pieszych

Powiat Gołdapski otrzymał dofinansowanie w wysokości 80% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na przebudowę i budowę przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Wolności z ulicą Krzywą w Gołdapi.

Dodatkowo w rejonie skrzyżowania zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni wraz z oświetleniem, oznakowaniem poziomym i pionowym.
Całkowita wartość zadania wynosi 249 689,00 zł, w tym wkład własny powiatu wynosi 49 937,80 zł.


Aktualności

Powiązane artykuły