Chcesz kupić polisę na życie? O tym musisz porozmawiać z agentem!

Polisa na życie to jeden z najpopularniejszych produktów ubezpieczeniowych. Chęć zabezpieczenia siebie i rodziny przed następstwami różnych zdarzeń losowych to główna przesłanka przemawiająca za nabyciem ubezpieczenia. O czym warto porozmawiać z agentem przed podpisaniem umowy?

Jaki rodzaj ubezpieczenia wybrać?

Jak przypomina agent ubezpieczeniowy Marek Radzewicz prowadzący w Giżycku biuro PZU, polisa na życie jest produktem ubezpieczeniowym występującym w różnych wariantach. Osoby zainteresowane indywidualnym ubezpieczeniem mają do wyboru umowy zawierane na czas określony i nieokreślony, a także spełniające wyłącznie funkcje ochronne lub z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym czy ubezpieczenia posagowe. Szczegółowych informacji na ten temat udziela wybrana przez klienta agencja ubezpieczeniowa. Giżycko to przykład lokalizacji, gdzie można osobiście porozmawiać z agentem. Na spotkanie warto wcześniej się umówić telefonicznie pod numerem 695277109 lub wysyłając wiadomość na adres maradzewicz@agentpzu.pl.

Polisa na życie – jaki zakres ochrony?

Zakres ochrony wynikający z umowy to kolejne zagadnienie, jakie osobie zgłaszającej się do ubezpieczenia powinna wyjaśnić agencja ubezpieczeniowa. Giżycko jest miastem, którego mieszkańcy mają rozmaite opcje, jeśli chodzi o dopasowanie zakresu ochrony do indywidualnych potrzeb. Polisa na życie składa się z podstawy oraz z dodatkowych umów, którymi – w zależności od ubezpieczyciela – mogą być takie zdarzenia jak np. zgon w wypadku komunikacyjnym, poważne zachorowanie, operacja chirurgiczna, narodziny dziecka czy wypadek przy pracy.

Polisa na życie – jaka wysokość składki?

Wysokość składki ubezpieczeniowej jest wypadkową bardzo wielu czynników ze szczególnym naciskiem na wieki stan zdrowia osoby zainteresowanej wykupieniem polisy, wykonywany przez nią zawód, zakres ochrony oraz wysokość sumy ubezpieczenia. Poszczególne zdarzenia uwzględnione w umowie z firmą ubezpieczeniową są ubezpieczone na różne kwoty, co przekłada się na wysokość odszkodowania.


Porady

Powiązane artykuły