KORKI latem i ognisk blask…

Już w maju i czerwcu rozpoczęły się przygotowania do realizacji zadania KORKI. Rozpoczęły się od rekrutacji dorosłych do Szkoły dla Rodziców i Wychowawców – części 1. oraz zapisu młodzieży gołdapskiej „Jedynki” na szkolny biwak sportowo-integracyjny.

 

Czas po izolacji społecznej spowodowanej pandemią wymaga scalania, zatem zaplanowałam działania pod nazwą KORKI, czyli Konstruktywne Ocieplanie Rodzinnej Komunikacji Interpersonalnej.

W ramach tego zadania uczniowie byłej już klasy 6 d SP 1 udali się na cztery dni do ośrodka Żabinka w okolicy Kruklanek. Obecnie są już siódmoklasistami zapewne wesoło spędzający wakacyjny czas, ale chyba długo będą wspominać ów biwak, który ocenili bardzo pozytywnie.

Bardzo nam się podobało i było świetnie – twierdzą zgodnie Dawid z Wojtkiem – Najlepsze były tam podchody i spędzanie czasu razem. I warsztaty były ciekawe, interesujące. Chętnie pojechalibyśmy jeszcze raz. Można na takim wyjeździe naprawdę zintegrować się z klasą, co próbujemy (i jest coraz lepiej), naprawdę to był dobry pomysł.

Warto dodać, iż tylko troje uczniów nie uczestniczyło w tym wyjeździe, ale szybko znaleziono chętnych na ich miejsca. Jak przystało na integrację, wrażenia spisali w zespołach i oto opinia sześcioosobowej grupy (Kacpra, Łukasza, Damiana, Olka, Pawła i Mateusza): Jest tam fantastyczne jeziorko, w którym można pomoczyć nogi. Cudownie jest pograć na boisku na świeżym powietrzu. Trzeba też podziękować kuchni za bardzo smaczne jedzenie, za wyśmienity bigos na ognisku. Jest to wspaniały teren, na który naprawdę warto przyjechać. Serdecznie dziękujemy właścicielce oraz pracownikom tego niesamowitego miejsca za gościnę, oraz Pani Ewie za całą organizację.

Chłopcy w tej klasie przeważają liczebnie, stąd więcej ich głosów, ale właśnie wypowiedź dziewcząt podsumowuje cały pobyt: Miejsce było fantastyczne i na pewno będziemy je nieraz wspominać. Było miło, śmiesznie i była smaczna pizza. Sądzę, że jeszcze kiedyś tam wrócimy. Dla mnie jako organizatorki powyższe wypowiedzi stanowią przysłowiowy miód na serce, gdyż wychowankowie sami zauważają zmianę na lepsze, zatem idzie ku dobremu. Pokazują to zresztą ich postawy i działania z roku na rok. To dzięki nim jest w SP1 radiowęzeł, drużyna harcerska wspierająca potrzebujących w czasie pandemii, wiele imprez i działań na terenie szkoły, a także poza nią, jak choćby ciągła już współpraca z Biblioteką Publiczną w Gołdapi, np. poprzez reprezentowanie szkoły w czasie Światowego Dnia Czytania Tolkiena (na fb), skąd głos szóstoklasisty Marcela mógł usłyszeć cały świat.

Druga grupa uczestnicząca w zadaniu KORKI odbyła już pierwszą część warsztatów Szkoły dla Rodziców
i Wychowawców (SdRiW), trwającą 40 godzin dydaktycznych. Przed nimi wspólne popołudnie z dziećmi zaplanowane na ostatnią niedzielę sierpnia. W mojej ocenie to była wyjątkowa grupa, która szybko się zgrała i spędziła ze sobą więcej czasu niż było przewidziane w programie, organizując dodatkowo 2 ogniska. Istotne jest, iż uczestnikami byli rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi (ale nie tylko), co świadczy o tym, że te dwie grupy społeczne potrafią współpracować w imię dobra dziecka. Potem łatwiejsza będzie kontynuacja owego współdziałania, już po zakończeniu działań projektowych.  Miło mi jako prowadzącej, iż jedną trzecią tej grupy stanowią rodzice moich wychowanków, czyli byłej szóstej, a obecnej już siódmej d z gołdapskiej „Jedynki”. Uczestnicy poznali wiele gier, dzięki którym będą mogli poznawać uczucia, emocje i potrzeby swoich dzieci, a także uczyć ich nazywania emocji.

Cele SdRiW skupiają się wokół hasła: Kochać i wymagać, czyli zapobiegać zagrożeniom typu alkoholizm, narkomania, wyobcowanie, niezgoda itp. Osiągnięto je w pełni, a obecnie trwa, pomimo upalnego lata, rekrutacja rodziców i nauczycieli (między innymi na fb) do drugiej części tej szkoły – co ważne mogą w niej wziąć udział osoby, które ukończyły część pierwszą (w pierwszej może każdy chętny rodzic, czy nauczyciel).

Warsztaty te odbędą się jesienią, zaś spotkanie organizacyjne planowane jest jeszcze w sierpniu. Chętnych zapraszam.

Działanie KORKI realizowane jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2021 i jest dofinansowane ze środków Gminy Gołdap.

Ewa Jurkiewicz

Powiązane artykuły