33. rocznica powołania Straży Granicznej

Funkcjonariusze i pracownicy z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i Centrum Szkolenia Straży Granicznej po raz 33. uczcili rocznicę powołania Straży Granicznej. Placówce Straży Granicznej w Barcianach nadano imię Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza „Sarny”. Wręczono medale, wyróżnienia oraz awanse na kolejne stopnie służbowe.

Uroczysty apel poprzedziła Msza Święta w Kościele Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Barcianach, której przewodniczył ksiądz prałat kanonik płk SG Zbigniew Kępa w asyście księży.

Obchody 33. rocznicy powołania Straży Granicznej odbyły się na terenie Placówki Straży Granicznej w Barcianach. W asyście pocztów sztandarowych odśpiewano hymn i podniesiono flagę państwową. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej. W wydarzeniu wzięła udział również kompania reprezentacyjna Straży Granicznej. Uroczystość swoją obecnością uświetnili m.in.: posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Matka Chrzestna Sztandaru W-MOSG  pani Urszula Pasławska, konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Królewcu pani Anna Nowakowska, wojewoda warmińsko-mazurski pan Radosław Król. Ponadto w przedsięwzięciu udział wzięli przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, stowarzyszeń, służb mundurowych, władz lokalnych oraz mieszkańcy regionu, a także młodzież szkolna.

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz ZYBIŃSKI w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie. Wyrazy wdzięczności skierował do funkcjonariuszy i pracowników SG za codzienny trud i poświęcenie. – Niech ten dzień upłynie dla Was w poczuciu dumy i dobrze wypełnionego obowiązku wobec Formacji, Ojczyzny i Społeczeństwa. Pamiętajmy-jesteśmy integralną częścią Straży Granicznej i tworzymy Jej historię.

Zaznaczył również, że w 2024 roku przypada setna rocznica powołania Korpusu Ochrony Pogranicza. My funkcjonariusze jesteśmy spadkobiercami ich historii i tradycji. Dlatego też musimy dbać o to, by pamięć o naszych poprzednikach nigdy nie umarła.

Doniosłym momentem było nadanie Placówce Straży Granicznej w Barcianach imienia Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza „Sarny”. Ta okoliczność upamiętniona została odsłonięciem tablicy pamiątkowej oraz słupa granicznego z czasów Korpusu Ochrony Pogranicza.

Serdeczne życzenia z okazji 33. rocznicy powołania Straży Granicznej wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom formacji, złożyli również posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pani Urszula Pasławska, wojewoda warmińsko-mazurski Pan Radosław Król oraz zaproszeni goście.

Święto Straży Granicznej to czas wyróżnień osób zasłużonych dla formacji.

W tym roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej DUDA nadał Złoty Medal za Długoletnią Służbę 8 przedstawicielom z W-MOSG i 2 CSSG. Srebrnym medalem uhonorowano 7 osób z W-MOSG i 7 CSSG.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Złoty Medal za Zasługi dla Straży Granicznej funkcjonariuszowi W-MOSG oraz pośmiertnie Panu Mironowi Syczowi, wicemarszałkowi województwa warmińsko-mazurskiego. Medal odebrała małżonka.

Srebrny medal otrzymało 7 strażników granicznych z WMOSG i 1 CSSG oraz 2 funkcjonariuszy ze służb współdziałających ze Strażą Graniczną.

Brązowy medal przyznano 7 osobom z W-MOSG i 2 CSSG oraz przedstawicielowi instytucji medycznej.

Ponadto komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Robert Bagan nadał Odznakę Straży Granicznej –  29 funkcjonariuszom W-MOSG i 6 CSSG.

Komendant W-MOSG gen. bryg. SG Tomasz ZYBIŃSKI wyróżnił Emblematem Pamiątkowym Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wojewodę warmińsko-mazurskiego pana Radosława Króla. Komendant oddziału nadał medale pamiątkowe W-MOSG, a komendant CSSG płk SG Adam Pacuk uhonorował medalami KOP w ramach obchodów 100-lecia powołania Korpusu Ochrony Pogranicza objętych prezydenckim patronatem panie – Urszulę Pasławską, Annę Nowakowską oraz panów – Radosława Króla, Waldemara Bocheńskiego, a także gen. bryg. SG Tomasza Zybińskiego, gen. bryg. SG Roberta Inglota i ppłk SG Wiesława Dyśko.

Z okazji Święta Straży Granicznej w korpusie oficerskim otrzymało 20 funkcjonariuszy W-MOSG  i 4 CCSG. Natomiast na pierwszy stopień oficerski promowanych zostało 21 funkcjonariuszy obu kętrzyńskich jednostek. Awans na stopień chorążego otrzymało 99 funkcjonariuszy z W-MOSG i 8 z CSSG, a w korpusie podoficerów 81 funkcjonariuszy z W-MOSG i 5 z CSSG.

Uroczystości uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Na uczestników czekała również graniczna grochówka. Wsparcia udzieliły związki zawodowe funkcjonariuszy i pracowników obu kętrzyńskich jednostek.

Wyróżnionym, odznaczonym i awansowanym funkcjonariuszom i pracownikom serdecznie gratulujemy!

W-MOSG

Link do artykułu

https://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/60509,33-rocznica-powolania-Strazy-Granicznej.html

Link do filmu


Aktualności

Powiązane artykuły

2 komentarzy do “33. rocznica powołania Straży Granicznej

  1. Fiołek

    Akurat pod tym materiałem nie ma co się wypisywać, bo o czym? Ale ponieważ pan redaktor chociaż tu umożliwił komentowanie to napisze , przy okazji: – KTO i czy W OGÓLE będzie przeprowadzał audyt w urzędzie miejskim po rządach poprzednika? Bo chodzą słuchy, że mają to robić sami pracownicy urzędu a jeśli to prawda to tak jakby tego audytu nie było. Jeśli tak ma być to źle nowy burmistrz zaczyna.

    1. Przecież zawsze jest możliwość pod wpisami dotyczącymi sesji…

Comments are closed.