Straż Graniczna przypomina o zasadach obowiązujących przy granicy państwa

Straż Graniczna apeluje, by mieszkańcy Warmii i Mazur, a także turyści pamiętali, że północny obszar naszego województwa stanowi region przygraniczny. Granica państwowa Rzeczypospolitej Polskiej z Federacją Rosyjską jest jednocześnie granicą zewnętrzną Unii Europejskiej. Można ją przekroczyć tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych-w przejściach granicznych.
Straż Graniczna prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na tablice informacyjne i oznaczenia granicy państwa w czasie turystycznych wycieczek.  Poruszanie się po pasie drogi granicznej jest zabronione. Ostatnie takie zdarzenie Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej odnotował 20 czerwca. Wówczas przepisy złamało dwóch warszawskich motocyklistów. Mężczyźni podróżowali jednośladami wzdłuż polsko-rosyjskiej granicy. Tym razem wycieczka dla polskich turystów skończyła się upomnieniem. Funkcjonariusze Straży Granicznej przestrzegają jednak przed konsekwencjami karnymi w przypadku przekroczenia granicy państwa w miejscach do tego niewyznaczonych. Zachowania takie stanowią czyny karalne określone w Kodeksie Karnym lub w Kodeksie Wykroczeń, w zależności od okoliczności czynu, zagrożone karą grzywny do 500 zł, bądź karą pozbawienia wolności do 3 lat.

Od początku roku Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej zatrzymał 20 osób, które weszły na pas drogi granicznej lub przekroczyły granicę państwową wbrew przepisom.

W-MOSG


Aktualności

Powiązane artykuły