Otrzymali środki na organizację w Świetlicy Wiejskiej w Żelazkach

Grupa nieformalna „Anima-mama”, działająca we współpracy z Domem Kultury w Gołdapi uzyskała 4000 zł dofinansowania do projektu pt. „Zmieniam miejsce w którym mieszkam”. Celem projektu jest edukacja, aktywizacja i integracja społeczności Sołectwa Babki.

Projekt zakłada organizację w Świetlicy Wiejskiej w Żelazkach Domu Kultury w Gołdapi oraz w jej otoczeniu warsztatów i prowadzenie działań międzypokoleniowych, opartych na tradycjach naszego regionu, w które włączy się Gołdapski Uniwersytet III wieku.

Odbędą się warsztaty kulinarne, rękodzielnicze, warsztaty dawnych zabaw i marsz nordic walking śladami dawnych zabudowań. Planowane jest też wspólne przygotowanie przez uczestników miejsca spotkań międzypokoleniowych na świeżym powietrzu.

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny i Gminy Gołdap realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny.

Powiązane artykuły