Policjanci korzystają z nowej procedury i wydają nakazy opuszczenia mieszkania i zakazy zbliżania wobec sprawców przemocy domowej

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi tylko w ostatnim tygodniu dwukrotnie wdrożyli procedurę wydania nakazu opuszczenia mieszkania i zakazali kontaktu sprawców z ofiarami przemocy domowej.

W miniony piątek 21 maja oraz we wtorek 25 maja mundurowi interweniowali w rodzinach, gdzie zgłoszono przejawy przemocy fizycznej. W obu przypadkach policjanci potwierdzili wystąpienie przemocy a ich sprawców zatrzymali w policyjnym areszcie.

Dodatkowo policjanci sporządzili niebieskie karty. Policjanci pracujący nad tą sprawą nawiązali ponownie kontakt z osobami pokrzywdzonymi, które obawiały się powrotu agresorów do domu.

W związku z realnym zagrożeniem ofiar przemocy, funkcjonariusze zdecydowali o wydaniu wobec Marcina Ł. i Przemysława C. nakazów natychmiastowego opuszczenia miejsca zamieszkania i zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych. Dodatkowo kryminalni przyjęli od pokrzywdzonych zawiadomienie o przestępstwie i przeprowadzą w tej sprawie dochodzenie.

Przypominamy, że od 30 listopada 2020 roku policjanci dysponują nowym narzędziem. Funkcjonariusze w sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie mogą nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja – według przepisów – może zostać umieszczona na drzwiach. Chodzi o pakiet zmian m.in. w Kodeksie postępowania cywilnego i m.in. Ustawie o Policji. Nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia będą mogły być wydane wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie, stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia bliskich. Nakaz lub zakaz mogą być stosowane łącznie i – co ważne – są natychmiast wykonalne.

Ponadto policjanci poddają okresowej kontroli zachowanie się sprawców przemocy wobec zastosowanych obostrzeń i monitorują ich dalsze postępowanie oraz miejsce odosobnienia.

Nakaz lub zakaz mogą być wydane podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu lub w związku z informacją o stosowaniu przemocy w rodzinie. Zgłosić taką konieczność mogą: osoba dotknięta przemocą, kurator sądowy lub pracownik jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków.

KPP Gołdap


Aktualności

Powiązane artykuły