Przyjaciele Przyrody z 1aSP2 w Gołdapi informują: wirtualne „Zielone Dni w Gołdapi” już w kwietniu

Rozpocznij przygotowania do XIX edycji Zielonych Dni w Gołdapi. Zapoznaj się z regulaminami konkursów, może znajdziesz coś dla siebie.

 

 

Zaznacz swoją obecność i baw się wesoło! Pokaż, że XIX edycja Wirtualnych Zielonych Dni w Gołdapi jest z Twoim udziałem.

 

 

 

***

XIX EDYCJA KONKURSU EKOLOGICZNEGO „MODNY STRÓJ 2021 WYCZAROWANE Z ODPADÓW” JUŻ W KWIETNIU 2021

(przedszkolaki, klasy I-VIII, dorośli z Gołdapi i okolic)

Cele konkursu:

– propagowanie idei czystego środowiska wśród całej społeczności uczniowskiej;

– zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania lub przetwarzania;

– propagowanie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w szkole, w domu –w życiu codziennym;

– zachęcanie dzieci do przedstawiania własnego pomysłu na czyste środowisko poprzez wykonanie stroju z materiałów przeznaczonych do recyklingu.

To należy zrobić:

– przygotuj odpady, które wykorzystasz do wykonania stroju; zacznij już je zbierać i segregować; możesz wykorzystać wszystko co zazwyczaj wędruje do kosza na śmieci (pudełka, butelki, kapsle, folię, puszki, papier, materiał, opakowania, rolki po papierze; gazety itp.);

– w przygotowaniu stroju mogą pomóc dorośli: rodzice, nauczyciele, opiekunowie;

– ubierz się w wykonany strój; poproś kogoś o zrobienie zdjęcia, na którym jesteś w swoim stroju z odpadów

– prześlij zdjęcie na adres (Alina Oleszczuk): alina0511@wp.pl najpóźniej do 26 marca w tytule z dopiskiem „Modny Strój 2021”.

Komisja oceni:

– oryginalność stroju;

– wkład pracy w przygotowanie stroju.

Spośród wszystkich uczestników, którzy zgłoszą się do konkursu wybierzemy „Damę i Kawalera 2021”.

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową niespodziankę.

Laureatów Konkursu „MODNY STRÓJ 2021- WYCZAROWANE Z ODPADÓW” poznamy podczas XIX EDYCJI ZIELONYCH DNI W GOŁDAPI już w kwietniu.

Zapraszamy
Klub Naszej Ziemi Przyjaciele Przyrody

Tak bawiliśmy się przed pandemią

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA LOGO KLUBU NASZEJ ZIEMI -PRZYJACIELE PRZYRODY działającego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi (dzieci i dorośli z Gołdapi i okolic)

1. Organizatorem konkursu plastycznego na LOGO są:

– koordynatorka ekodziałań i opiekunka klubu Alina Oleszczuk;

– Klub Naszej Ziemi – Przyjaciele Przyrody, działający przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi.

2. Cel i czas trwania konkursu

– Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu logo w każdej kategorii wiekowej.

– Logo powinno być czytelne i jednoznaczne w przekazie wizualnym, łatwe do zapamiętania, łatwo identyfikowalne z klubem (symbolem bez liter) i powinno wzbudzać pozytywne emocje.

– Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

– Logo przedstawione jako praca konkursowa może zostać wykorzystane bez modyfikacji lub stanowić podstawę do utworzenia oficjalnego logo klubu.

– Konkurs rozpoczyna się 18 stycznia 2021 r., a kończy 31 marca 2021 r.

3. Warunki uczestnictwa

– Konkurs ma charakter otwarty.

– Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi, ich rodzice, pracownicy placówki, a także osoby sympatyzujące ze szkołą i organizacjami działającymi na rzecz przyrody.

– Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie (uczeń, przedszkolak) lub zespołowo (np. rodzina, grupa, klasa).

– Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych w tym również komputerowych.

– Tematem pracy powinno być „Logo Klubu Naszej Ziemi- Przyjaciele Przyrody”.

– Każdy uczestnik może wykonać 1 projekt.

– Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez organizatora oraz w Internecie (np. podczas Zielonych Dni w Gołdapi, nagrodach, statuetkach, dyplomach itp.). Przeniesienie praw, o których mowa w tym punkcie następuje bez ograniczenia czasowego i obowiązuje na terytorium miasta, Polski i świata.

– Wraz z przekazaniem dzieła do udziału w konkursie autor wyraża zgodę na pierwsze udostępnienie dzieła publiczności wraz z podaniem imienia i nazwiska autora.

– Osoby niepełnoletnie oraz osoby pełnoletnie, nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych biorące udział w Konkursie, dołączają wraz pracą pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie.

4. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą w 4 kategoriach wiekowych (przedszkolaki, uczniowie klas 1-3, uczniowie klas klasy 4-8, młodzież i dorośli) zgodnie z następującymi kryteriami:

– zgodność projektu z charakterem klubu;

– oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania;

– czytelność i funkcjonalność projektu;

– estetyka wykonania projektu.

5. Termin i miejsce nadsyłania projektów

– Autorzy przesyłają swoją prace w postaci zdjęcia na adres: alina0511@wp.pl

– Złożenie pracy do udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

– Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie Konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

– Autorzy trzech prac konkursowych (w każdej kategorii wiekowej) uznanych za najlepsze przez Komisję Konkursową otrzymają nagrody ufundowane przez Klub Naszej Ziemi Przyjaciele Przyrody działający przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi.

– Komisja Konkursowa, może również przyznać wyróżnienia.

– Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas XIX edycji Zielonych Dni w Gołdapi 2021.

Koordynatorka klubu Naszej Ziemi – Przyjaciele Przyrody – Alina Oleszczuk.

 

***

ODDAJ SWÓJ GŁOS W KATEGORII „ONI ZARAŻAJĄ UŚMIECHEM, OPTYMIZMEM…

Plebiscyt wśród chłopców i dziewczynek z poszczególnych klas. Plebiscyt wśród dorosłych pracujących w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi:)

Optymizm, pozytywna energia przyczynia się do polepszenia komunikacji i relacji z innymi. Każdego roku wybieramy najsympatyczniejszych, najkulturalniejszych, koleżeńskich, miłych, przyjaznych wśród kolegów i koleżanek z klasy. Po raz kolejny wybierzemy też najsympatyczniejszych wśród dorosłych pracujących w naszej szkole. Do końca marca rozpoczyna się głosowanie na najsympatyczniejszego kolegę koleżankę w klasie i osobę dorosłą w szkole:)

Jak zarażać uśmiechem, optymizmem? – Rady uczniów i przedszkolaków z naszej szkoły

– Witaj się z uśmiechem i serdecznością.

– Pomagaj – to daje dużą frajdę.

– Dziękuj, dziel się.

– Zauważ sukcesy innych i pogratuluj im.

– Unikaj narzekania.

– Okazuj empatię, czyli naucz się stawiać w sytuacji drugiej osoby.

– Wspieraj drugich w trudnych chwilach.

– Bądź miły, koleżeński, przyjazny…

Zasady Plebiscytów

– Najsympatyczniejsi: dziewczynka i chłopiec z każdej biorącej udział w zabawie klasy) Realizacja tego zadania może być. przeprowadzano w sposób zgodny z zasadami, kontraktami w poszczególnych klasach. Jurorami są dzieci z klasy i wychowawca.

Najsympatyczniejszy, radosny dorosły

1.     Głosować można na najbardziej pogodną osobę dorosłą pracującą w szkole.

2.     Głosować mogą dzieci i dorośli (rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji, obsługi, odwiedzający placówkę goście, przyjaciele…)

3.     Każdy może dobrowolnie oddać tylko jeden głos
4.”RADOSNA SKRZYNKA (na stałe jest w sali nr 20) może wędrować na zdalne lekcje wychowawcze i zebrania rodzicielskie. Po każdym głosowaniu skrzynkę należy oddać do sali nr 20.

4.     Nauczyciele/ wychowawcy służą pomocą (jeśli np. rodzic/uczeń nie zna imienia i nazwiska swojego faworyta, a wie, że jest to np. sympatyczna pani z księgowości, pan woźny czy pani nauczycielka z sąsiedniej klasy…) Laureaci zdobędą.

 

ORDER UŚMIECHU 2021:) Poznamy ich podczas WIRTUALNYCH ZIELONYCH DNI W GOŁDAPI 2021.

Niedługo poznasz plan WIRTUALNYCH ZIELONYCH DNI W GOŁDAPI

Zapraszamy

 

Razem z Wiosną i ekologami rozpoczynamy przygotowania do wirtualnych Zielonych Dni w. Gołdapi 2021. Dołącz do nas zapraszamy

Powiązane artykuły