Nowe wsparcie finansowe dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Branżowej

Nowe wsparcie finansowe dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Branżowej 6.0 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi
W imieniu starosty gołdapskiego dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi ogłasza

od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r. nabór wniosków o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małemu przedsiębiorcy, w określonych branżach, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. (Dz.U poz. 152) w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 z uwzględnieniem przepisów art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).

Dotacja w wysokości do 5 000 zł udzielana jest jednorazowo i jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia wypłaty środków przez PUP na konto przedsiębiorcy.

O dotację może ubiegać się podmiot, który uzyskał już na podstawie art. 15zze4 cyt. ustawy dotację, o którą można było ubiegać się do 31 stycznia 2021 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne na stronie: https://goldap.praca.gov.pl/


Aktualności

Powiązane artykuły