Jak motywować pracowników call center?

Jeśli firma dysponuje środkami finansowymi na motywacje pracownicze, wtedy należy postawić nacisk na odpowiedni system dystrybuowania tych premii finansowych. To kluczowe, aby pracownicy motywowani finansowymi nagrodami mieli świadomość, jakie są kolejne pułapy osiągnięć, za którymi czekają nagrody, a także powinni mieć pewność, że ich współpracownicy są objęci tym samym systemem i nie są faworyzowani. Dobry program do obsługi call center daje takie możliwości i pozwala na bardzo przejrzyste sprawdzanie, ile i jakiej pracy, wykonują poszczególni agenci podłączeni do systemu.

Raportowanie i zapisywanie pracy oraz aktywności

Większość zawodów na świecie jest w miarę mierzalnych – czyli da się do nich zastosować odpowiednie wskaźniki wydajności. Zarówno w przypadku firm produkujących towary jak i przedsiębiorców oferujących usługi – możliwe jest postawienie jasnego celu sprzedażowego lub dowolnego innego celu wyrażonego interakcjami z klientami. Programy typu system call center pozwalają każdemu z pracowników przypisać takie normy i cele do osiągnięcia, a następnie w czasie rzeczywistym system zbiera informacje o aktywnościach swoich agentów, przyznaje im punkty i raportuje przełożonym, jaki jest progres w poszczególnych wydziałach, biurach, zespołach lub pokazuje wyniki wskazanych jednostek.

Zewnętrzny system call center dostępny w chmurze

Oczywiście oprogramowanie takie jak system call center mają wiele lat i są stale udoskonalane. W przeszłości jednak wymagały postawienia własnej potężnej infrastruktury – rozwoju serwerowni w firmie, wyodrębnieniu przestrzeni dla pracowników call center. Dzisiaj jednak, za sprawą takich firm jak https://www.cludo.pl/ udało się na dobre wprowadzić na rynek call center w chmurze, a więc usługę polegającą na udostępnieniu swojego oprogramowania typu call center dla użytkowników zewnętrznych poprzez interfejs online. W ten sposób nawet nie mając niezbędnych narzędzie do pracy – posiadając tylko komputer z dostępem do internetu lub telefon komórkowy z aplikacją cludo – można cieszyć się niemal wszystkimi funkcjonalnościami i narzędziami, jakie w ramach danego systemu występują.


Porady

Powiązane artykuły