Z naszego archiwum

Pierwsze zdjęcie wykonane zostało podczas remontu i adaptacji na mieszkania budynku po dawnym Domu Dziecka. Jest to tablica upamiętniająca treningowy pobyt w tym miejscu niemieckiej drużyny jeździeckiej, przygotowującej się do berlińskich igrzysk roku 1936. Zdjęcie drugie to ten budynek przed wojną (Blumenstraße). Trzecie to zakończenie ulicy i brama wjazdowa do koszar.

Powiązane artykuły