Wielki potencjał małej szkoły

Mówi się, że duży może więcej… Na ogół to niemal przysłowiowe stwierdzenie znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Na szczęście „na ogół” nie znaczy „zawsze”.

Lisy to niewielka wieś w powiecie gołdapskim. Kilkadziesiąt domów, sklep i szkoła. Niby nic szczególnego, a jednak to właśnie szkoła jest tym, co Lisy wyróżnia. Dlaczego akurat szkoła? Od blisko 10 lat nasza placówka jest częścią Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży.

mde

Dzięki wsparciu ze strony Stowarzyszenia „Edukator” udało nam się doskonale wyposażyć nie tylko pracownię informatyczną w sprzęt komputerowy, ale każdą salę lekcyjną w tablicę i monitor interaktywny. Dzięki temu komfort nauki i pracy jest znacznie wyższego szczebla niż wtedy, gdy nauczyciele i uczniowie mieli do dyspozycji jedynie kredę oraz zwykłe tablice. Podłączenie monitorów interaktywnych do Internetu nie tylko ułatwia pracę nauczycielom uatrakcyjniającym lekcje poprzez wyświetlanie na przysłowiowym dużym ekranie najróżniejszych prezentacji, ale także uczniom, którzy mają możliwość zdobywania wiedzy w sposób inny niż tylko z tradycyjnych podręczników.

Jednak czas pandemii oraz obowiązkowej izolacji wiążącej się z koniecznością zawieszenia zajęć w szkole i przejściem na tzw. nauczanie zdalne nie należał do łatwych.  Nic nie zastąpi kontaktu nauczyciela z uczniami oraz wspólnego rozwiązywania mniejszych
i większych problemów. Wiadomość o tym, że od 1 września 2020 r. wracamy do nauki stacjonarnej ucieszyła całą społeczność naszej szkoły. Nikt z nas nie chce, aby stan pandemii związany z coraz liczniejszymi zakażeniami COVID-19 po raz kolejny doprowadził do tego, że szkoły zostaną zamknięte.

Mając na uwadze fakt, że mimo wprowadzonych w kraju obostrzeń walka  z COVID-19 trwa nadal udało nam się nawiązać współpracę z Fundacją KPMG w Polsce działającą na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych, jak również wspierania społeczności lokalnych. Za jeden z nadrzędnych celów fundacja ta postawiła sobie wspieranie  zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i tych z dużym zapałem do pracy,
czy pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji finansowej.

mde

Fundacja KPMG przekazała naszej szkole bezpłatnie 6 zestawów komputerowych (komputer przenośny, modem Alcatel z kartą SIM T-Mobile bez limitu przesyłania danych, ładowarka oraz myszka komputerowa), które w poniedziałek 28 września 2020 r. trafiły do uczniów. Dzięki tym komputerom oraz posiadanym już przez nas 15 tabletom dzieci oraz młodzież uczące się w naszej szkole są zabezpieczone na wypadek, gdyby sytuacja z marca powtórzyła się i trzeba byłoby powrócić do nauczania zdalnego. Ten niezwykle hojny gest fundacji umożliwi nam w tych niecodziennych okolicznościach organizację, jak również realizację procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, co nie byłoby możliwe bez posiadania przez uczniów niezbędnych do kształcenia na odległość narzędzi. To z kolei pomaga nam realizować priorytety oświatowe państwa takie jak chociażby wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych, czy bezpieczne oraz efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Cała społeczność naszej szkoły jest ogromnie wdzięczna Fundacji KPMG za przekazane laptopy. Czujemy się tym faktem wyróżnieni, a także zmotywowani do jeszcze większego wysiłku związanego ze zdobywaniem oraz przekazywaniem wiedzy.Choć jesteśmy małą szkołą to drzemie w nas wielki potencjał. Serdecznie dziękujemy, że Państwo w nas uwierzyli.

Monika Pilcher


Aktualności

Powiązane artykuły