Rezygnuję, redukuję, segreguję

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi po raz kolejny włączyli się licznie w akcję ekologiczną „Sprzątanie Świata”.

Dzielnie do akcji przystąpili także przedszkolaki z oddziału SP5 w Jabłońskich.

Dzieci nie tylko porządkowały teren, ale także uświadamiały wszystkich poprzez wykonane plakaty, jak ważne jest utrzymanie porządku i czystości  na naszej planecie.


Aktualności

Powiązane artykuły