Kontrole legalności zatrudnienia wszczęte przez funkcjonariuszy z Placówki SG w Gołdapi

Kontrole legalności zatrudnienia wszczęte przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi wykazały, że agencje pośrednictwa pracy na terenie powiatu oleckiego nielegalnie zatrudniały 4 cudzoziemców.

Funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili czynności kontrolne 2 września. Okazało się, że jedna z warszawskich agencji delegowała do nielegalnej pracy 2 obywateli Ukrainy ( 25 i 42 lata). Natomiast druga agencja z Jeleniej Góry powierzyła pracę niezgodnie z przepisami 2 Gruzinom (32 i 34 lata). Cudzoziemcy pracowali w firmach drzewiarskich w powiecie oleckim. Okazało się, że obcokrajowców zatrudniono bez zezwoleń na pracę i stosownych umów. Zarówno jeden, jak i drugi pracodawca odpowie za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Za popełnione wykroczenia grozi kara grzywny do 30 tys. zł.

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej od początku roku przeprowadzili 136 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Kontrolą objęto prawie 3 700 obcokrajowców i stwierdzono, że 750 osobom powierzono pracę nielegalnie.

Red. W-MOSG


Aktualności

Powiązane artykuły