12,5 miliona zł na gospodarkę wodno-ściekową

Zarząd województwa ogłosił kolejny konkurs na dofinansowanie ze środków unijnych projektów służących rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

 

O wsparcie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,    przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin.

Dofinansowanie można otrzymać na budowę i modernizację systemów kanalizacji sanitarnej (dopuszczalny jest rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową) oraz na budowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę (sieci wodociągowe, ujęcia), z uwzględnieniem inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi (ze wsparcia w ramach tego konkursu wyłączono stacje uzdatniania wody).

Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa).

Wnioski można składać od 29 czerwca do 17 sierpnia.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa będą dostępne na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl


Aktualności

Powiązane artykuły

6 komentarzy do “12,5 miliona zł na gospodarkę wodno-ściekową

 1. Andrzej

  Mam nadzieję ,że nasze władze wystąpią o te środki i to w jak najwyższej kwocie ponieważ jak wynika z raportu Burmistrza Gołdapi z 2018 r. nawet ok 30- 40 % gospodarstw domowych w gminie nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej.To chyba rekord Polski. Mamy Prezesa PW i K ,który zarabia ponad 11 000 zł/ miesięcznie więc powinien ten temat ogarnąć.
  Andrzej Tobolski

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 2. Matka

  To jest niemożliwe, że prezes PWiK zarabia ponad 11 tys. zł

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
  1. Ojciec

   W oświadczeniu majątkowym z 2018 wskazał dochód w wysokości 132652,51 zł.

   Nikt jeszcze nie głosował.
   Please wait...
   1. Tina

    Proszę spojrzeć, że pan D. otrzymuje środki z kilku źródeł.

    Nikt jeszcze nie głosował.
    Please wait...
    1. Turner

     Pozostałe źródła nas nie interesują, tylko PWiK.

     Nikt jeszcze nie głosował.
     Please wait...
     1. Korda

      Więc z samego PWiK tyle nie zarabia.

      Nikt jeszcze nie głosował.
      Please wait...