12,5 miliona zł na gospodarkę wodno-ściekową

Zarząd województwa ogłosił kolejny konkurs na dofinansowanie ze środków unijnych projektów służących rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

 

O wsparcie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,    przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin.

Dofinansowanie można otrzymać na budowę i modernizację systemów kanalizacji sanitarnej (dopuszczalny jest rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową) oraz na budowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę (sieci wodociągowe, ujęcia), z uwzględnieniem inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi (ze wsparcia w ramach tego konkursu wyłączono stacje uzdatniania wody).

Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa).

Wnioski można składać od 29 czerwca do 17 sierpnia.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa będą dostępne na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl


Aktualności

Powiązane artykuły

6 komentarzy do “12,5 miliona zł na gospodarkę wodno-ściekową

 1. Andrzej

  Mam nadzieję ,że nasze władze wystąpią o te środki i to w jak najwyższej kwocie ponieważ jak wynika z raportu Burmistrza Gołdapi z 2018 r. nawet ok 30- 40 % gospodarstw domowych w gminie nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej.To chyba rekord Polski. Mamy Prezesa PW i K ,który zarabia ponad 11 000 zł/ miesięcznie więc powinien ten temat ogarnąć.
  Andrzej Tobolski

   
 2. Matka

  To jest niemożliwe, że prezes PWiK zarabia ponad 11 tys. zł

   
  1. Ojciec

   W oświadczeniu majątkowym z 2018 wskazał dochód w wysokości 132652,51 zł.

    
   1. Tina

    Proszę spojrzeć, że pan D. otrzymuje środki z kilku źródeł.

     
    1. Turner

     Pozostałe źródła nas nie interesują, tylko PWiK.

      
     1. Korda

      Więc z samego PWiK tyle nie zarabia.