Przedłużenie naboru wniosków w konkursie Działaj Lokalnie 2020

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny z informuje, iż na wniosek organizacji pozarządowych i grup nieformalnych przedłużamy konkurs grantowy w ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE 2020.

 

 

 

W ramach programu Działaj Lokalnie 2020 wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej, a także przewidują działania zmniejszające negatywne skutki epidemii.

Założenia i cele konkursu oraz wszystkie niezbędne wytyczne, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku o dotację znajdują się na stronie: http://www.funduszgoldap.pl/

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków, który jest dostępny pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl/ do dnia 28.05.2020 roku.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pisząc na adres e-mail: gofund@wp.pl

 

Zachęcam do udziału 
Zbigniew Mieruński

Prezes Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny

 

Konkurs dofinansowano ze środków Programu Działaj Lokalnie XI Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny oraz ze środków gmin: Banie Mazurskie, Budry, Dubeninki, Gołdap, Kowale Oleckie, Kruklanki i Pozezdrze.

Powiązane artykuły