Podrabiała podpisy na dokumentach legalizujących pobyt i pracę Chińczykom

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej zakończyli postępowanie karne prowadzone od 2018 roku pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe.

 

 

W minionych dniach lutego do Sądu Rejonowego w Olsztynie wpłynął akt oskarżenia przeciwko 44-letniej kobiecie. Polka podrabiała dokumenty legalizujące pobyt i pracę cudzoziemcom.

Organizatorka tego przestępczego procederu, to mieszkanka Olsztyna. W latach 2017-2018 podrobiła dokumenty legalizujące pobyt czasowy i pracę 15 obywatelom Chin. W oświadczeniach o zamieszkaniu, zezwoleniach na pobyt czasowy, umowach o pracę fałszowała podpisy. Następnie takimi dokumentami posługiwała się jako autentycznymi w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim. W toku dochodzenia funkcjonariusze SG ujawnili i zabezpieczyli  dokumenty świadczące o tym, że 44-letnia kobieta pomagała Chińczykom uzyskać pobyty czasowe i pracę w Polsce. Podczas przesłuchania podejrzana tłumaczyła funkcjonariuszom SG, że otrzymywała od cudzoziemców drobne upominki za „okazaną pomoc”.

Organizatorce nielegalnej migracji  grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Red. W-MOSG


Aktualności

Powiązane artykuły