SP 5 pamięta o tych, których nie ma już wśród nas

We wtorek, 29 października, przedstawiciele Szkolnego Koła Wolontariatu, Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowie uczniowie z kl. VIb i VIIa wraz z Opiekunami porządkowali opuszczone i zapomniane groby na gołdapskich cmentarzach.

Młodzież zbierała liście, grabiła, czyściła nagrobki. Na zakończenie zapaliła znicze, które zostały przekazane przez poszczególne klasy na ręce SKW i SU.

Szkolne Koło Wolontariatu

Samorząd Uczniowski


Aktualności

Powiązane artykuły