Rusza nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok!

Od Ciebie i innych mieszkańców zależy, co chcecie zrobić w swoim otoczeniu, co jest najważniejsze i najpilniejsze.

Może właśnie dzięki Tobie Gołdap zyska piękny zakątek z zielenią, nowe ławki, lepsze oświetlenie.

A może chcesz budowy nowego placu zabaw lub organizacji ciekawego wydarzenia?

Opisz swój pomysł, wyceń go, zbierz poparcie i złóż projekt!

Kto może zgłaszać propozycje?

  • propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec gminy Gołdap;
  • do formularza zgłoszenia wnioskujący dołącza listę poparcia do projektu;
  • podpisaną przez co najmniej 20 mieszkańców gminy Gołdap.
    Uwaga! Projekt zgłaszany w ramach budżetu obywatelskiego musi być ogólnodostępny;
  • a w przypadku projektów inwestycyjnych – realizowany na terenie lub obiekcie będącym we władaniu gminy Gołdap.

Formularz zgłoszenia

Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.goldap.pl w zakładce ,,Budżet Obywatelski” oraz w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Wypełnione formularze zgłoszenia należy składać od 29 listopada 2019 r. do 7 stycznia 2020 r.:

a) listownie na adres: Urząd Miejski w Gołdapi, plac Zwycięstwa 14,19-500 Gołdap z adnotacją na kopercie ,,Budżet obywatelski”;

b) osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy placu Zwycięstwa 14,

c) mailowo na adres: pom@goldap.pl w formie zeskanowanych oryginalnych dokumentów.

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.goldap.pl oraz do kontaktu z Wydziałem Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Informacji udziela pani Urszula Glińska – tel. 87 615 60 63, email: urszula.glinska@goldap.pl.

Powiązane artykuły