Kampania „Pomarańczowa Wstążka” w SP3

Jak co roku przez 19 pierwszych dni listopada prowadzona jest światowa kampania przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Uczniowie klasy 5a i 5c ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki również włączyli się w tę kampanię poprzez działania, mające na celu uwrażliwienie wychowanków na krzywdę drugiego człowieka i tym samym zaniechanie stosowania agresji i przemocy. Na zajęciach uczniowie czytali i przepisywali wiersze, śpiewali piosenki związane z tematyką praw dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwa i wolności.

Tego dnia wychowankowie ubrali się w pomarańczowe koszulki, gdyż pomarańczowy kolor jest kolorem ostrzegawczym, a prowadzone działania w ramach kampanii mają właśnie ostrzegać, mają zwracać uwagę.

Dziękujemy rodzicom uczniów klasy 5a i 5c za to, że zawsze nas wspierają w naszych przedsięwzięciach i działaniach.

Wychowawczynie Justyna Przekop i Joanna Słupecka


Aktualności

Powiązane artykuły