Ten dzień z pewnością pozostanie długo w pamięci każdego pierwszaka

W Szkole Podstawowej w Galwieciach 14 października odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów. W tym niecodziennym dniu wzięła udział cała społeczność uczniowska oraz nauczyciele i rodzice.

Pierwszoklasiści zaprezentowali ciekawy program artystyczny, w którym błysnęli talentem aktorskim recytując wiersze i śpiewając piosenki. Wykazali się też wiadomościami i umiejętnościami podczas egzaminu z wiedzy o szkole i zręczności czym wzbudzili aplauz i radość wśród zebranych.

Po części artystycznej nastąpiło ślubowanie i pasowanie na ucznia, którego dokonała pani dyrektor Małgorzata Jejer. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, słodkie upominki i prezenty od klasy drugiej. Każdy pasowany uczeń zostawił swój ślad w kronice szkolnej, składając odcisk palca i podpis.

Rodzice zorganizowali swoim pociechom oraz zaproszonym gościom słodki poczęstunek.

Ten dzień z pewnością pozostanie długo w pamięci każdego pierwszaka.


Joanna Zambrzycka


Aktualności

Powiązane artykuły