Kolejna inicjatywa w ramach Code Week w SP 5

Piątek, 11 października, był kolejnym dniem kodowania w grupie OB w Szkole Podstawowej nr 5 w Gołdapi. Tym razem zadanie polegało na odkodowaniu obrazka.

Najpierw wspólnie na macie odkodowaliśmy grzybka, a następnie każdy sam pokolorował odpowiednie okienka przedstawiające nasze dzisiejsze zadanie.
Barbara Bester

 


Aktualności

Powiązane artykuły