Najlepsi i jak najlepsi w Straży Granicznej

11 września rozpoczęły się trzydniowe zawody o tytuł „Najlepsi w Straży Granicznej”. Do walki stanęło 11 czteroosobowych drużyn reprezentujących jednostki organizacyjne Straży Granicznej z całej Polski. Natomiast młodzież ze szkół średnich rywalizowała o tytuł „Jak Najlepsi w Straży Granicznej”.

Dzięki wsparciu finansowemu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej odbyła się VI edycja sportowych zmagań. W obecności Wojewody Warmińsko-Mazurskiego pana Artura Chojeckiego, władz miasta i powiatu kętrzyńskiego oraz zaproszonych gości, symbolicznym strzałem zawody rozpoczął  Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Robert Inglot.
Organizatorzy zaplanowali konkurencje, podczas których funkcjonariusze Straży Granicznej mogli sprawdzić  swoje siły i umiejętności, ale też współdziałanie z kolegą z patrolu.

Pierwszego dnia na uczestników czekał tor sprawnościowy, podczas którego zawodnicy musieli, m.in. pokonać 170 cm ścianę , równoważnię oraz tunel. Następnym etapem było składanie i rozkładanie broni, pomoc rannej osobie  i strzelanie z broni pneumatycznej. Po torze przeszkód uczestnicy zmierzyli się z jazdą precyzyjną land roverem, rowerem, musieli też pokonać trudny teren pojazdem ATV. Nie zabrakło również  strzelania.
Drugiego dnia zawodów w okolicach Kętrzyna, odbył się bieg na orientację w terenie. Uczestnicy musieli pokonać około 15 km i wykazać się nie tylko kondycję fizyczną, ale i prawidłowo odczytać mapy, czy znaleźć ukryte punkty kontrolne.

Ostatniego dnia sportowcy sprawdzili swoją wiedzę w teście m.in. z kontroli ruchu granicznego, ochrony granicy państwowej, czy ustawy o cudzoziemcach.

Tytuł „ Najlepsi w SG” zdobyła drużyna z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, II miejsce wywalczył zespół z Warmińsko-Mazurskiego OSG, a na III miejscu, stanęła ekipa z Morskiego Oddziału SG.

Puchary i nagrody zwycięskim drużynom wręczali: płk SG Iwona Łatunowicz zastępca  komendanta W-MOSG, st. chor. szt. SG Piotr Szejn wiceprzewodniczący NSZZ FSG Zarządu Oddziałowego w Kętrzynie oraz przedstawiciel PZU Pan Wojciech Siwicki.

W tym roku po raz drugi Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej zorganizował zawody „Jak Najlepsi w Straży Granicznej”. 11 września w sportowej rywalizacji  udział wzięło 6 drużyn ze szkół średnich naszego województwa.

Młodzież zmierzyła się w następujących konkurencjach: test z wiedzy o polskich formacjach granicznych, jazda precyzyjna rowerem, tor przeszkód, strzelanie z pistoletu pneumatycznego oraz bieg sztafetowy 4×400 metrów. Najwięcej emocji wzbudził tor sprawnościowy. Młodzi ludzie nie tylko musieli wykazać się kondycją fizyczną, ale również zwinnością podczas wykonywania ćwiczeń.

W zawodach „Jak Najlepsi w Straży Granicznej” zwyciężyła drużyna z Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu. Puchary i nagrody zwycięskim drużynom wręczał komendant W-MOSG płk SG Robert Inglot.

Red. W-MOSG


Aktualności

Powiązane artykuły