Książka z rysunkami gołdapskich przedszkolaków

Dziś odebraliśmy z drukarni kolejną książkę wydaną przez naszą (warszawsko-gołdapską) oficynę SIGNI. Tym razem są to „Bajki i bajeczki Babci Ewy” autorstwa slawistki prof. dr hab. Ewy Siatkowskiej. Jako ilustracje wykorzystano rysunki dzieci z Przedszkola Samorządowego w Gołdapi (wykonane w ubiegłym roku). W sprzedaży książka powinna być za kilka tygodni po przejęciu części nakładu przez, współpracującą z nami, firmę dystrybucyjną.

Ewa Siatkowska, profesor doktor habilitowany. Zainteresowania, m.in. historia języka, leksykologia i kulturoznawstwo. W roku 1951 została zastępcą asystenta w Seminarium Slawistycznym, od r. 1954 była asystentką Katedry Filologii Słowiańskiej, następnie adiunktem, docentem i profesorem w Instytucie Filologii Słowiańskiej UW (była to wciąż ta sama instytucja o różnych nazwach). Przepracowała tam nieprzerwanie 51 lat. Zajęcia dydaktyczne prowadziła dla studentów polonistyki, rusycystyki i przede wszystkim slawistyki (bohemistyki). Przez pewien czas była kierownikiem Zakładu Bohemistyki. Jest autorką około 100 publikacji, w tym kilku książek (m.in. „Słowa” wydana w roku 2015).


Aktualności

Powiązane artykuły