Krajowe działania „NURD”

Dzisiaj od wczesnych godzin rannych w całym kraju policjanci ruchu drogowego prowadzą działania skierowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Akcja pod nazwą „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO” ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych.

Działania potrwają w godzinach od 6.00 do 22.00. Policyjna akcja „NURD” to działania, których celem jest dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach i kierujących i pieszych. „Niechronieniu uczestnicy ruchu drogowego” ukierunkowane są na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących zagrożenie dla pieszych w ruchu drogowym.

W czasie trwania akcji funkcjonariusze będą zwracać nie tylko uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale również będą bacznie przyglądali się, czy piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.


Aktualności

Powiązane artykuły