W piątek spotkanie z posłem Januszem Cichoniem

Poseł Platformy Obywatelskiej, Janusz Cichoń zaprasza na wakacyjne, dyskusyjne spotkanie plenerowe w Gołdapi, w dniu 5 lipca (piątek) o 17.30 przy zegarze słonecznym na placu Zwycięstwa. Jedno z zagadnień brzmi: Czy powiat gołdapski zostanie zlikwidowany po najbliższych, jesiennych wyborach parlamentarnych, jeśli je wygra PiS?

Inne proponowane przeze mnie, istotne zagadnienia dla społeczności gołdapskiej do dyskusji, to m.in.:

– blokada małego ruchu granicznego przez polski rząd, a darmowe elektroniczne wizy do obwodu kaliningradzkiego – dlaczego Gołdap słabo korzysta ekonomicznie z położenia przygranicznego i posiadanego przejścia granicznego;

– szanse odbudowy w realnym horyzoncie czasowym linii kolejowej do Gołdapi i uruchomienia przewozów pasażerskich, również w kontekście budowy kolei Rail Baltica;

– modernizacja całego odcinka drogi krajowej Gołdap – Ełk i połączenie tej drogi z drogą ekspresową S-61 Via Baltica z Ełku do Warszawy, której budowa właśnie rusza;

– inne ważne tematy dla Społeczności Gołdapskiej.

Serdecznie zapraszam na dyskusję i poczęstunek pączkowy.

Janusz Cichoń


Aktualności

Powiązane artykuły