Zajęcia uczące, jak się uczyć…

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu w Szkole Podstawowej w Żytkiejmach realizowany jest projekt „Kompetencje kluczem do sukcesu”.

Na zajęciach „Koła technik uczenia się” uczniowie klas 7 i 8 uczą się, jak się uczyć, czyli poznają sposoby skutecznego przyswajania wiedzy i umiejętności. Okazuje się, iż obecne tzw. obrazkowe pokolenie nie zawsze potrafi w pełni wykorzystać czas przeznaczany na prace domowe i nie bardzo wie, jak temu zaradzić. Stąd takie zajęcia, na których między innymi uczą się logicznego myślenia (według zasad TOC), technik pamięciowych
i nieszablonowego notowania.

Prowadząc owe koło, zauważyłam u uczniów radość z poznawania technik uczenia się, bo to „szybciej i lepiej” twierdzą odbiorcy zajęć. Dwugodzinne zajęcia odbywają się raz w tygodniu, ale czasem wzbogacane są
w formy ruchowe i inne, co widać na załączonych fotografiach. Najważniejsze – zadowolenie uczniów.

Ewa Jurkiewicz


Aktualności

Powiązane artykuły