„Dwójka” z certyfikatem SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w okresie od 20 listopada 2018 r. do 20 maja 2019 r. wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu ustalonym przez Studium Prawa Europejskiego. Zmierzały one do otrzymania certyfikatu „Szkoła młodych patriotów”.

Oto zadania konkursowe, za które otrzymaliśmy maksymalną ilość punktów (10/10):

  1. Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.
  2. Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”.
  3. Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.
  4. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”.
  5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej.
  6. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych.
  7. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.
  8. Udziału przedstawiciela Rady Pedagogicznej w kursie „Szkoła młodych patriotów”, w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców naszej szkoły za pomoc w realizacji wybranych zadań.

Małgorzata Marcinkiewicz – koordynator projektu


Aktualności

Powiązane artykuły