Teatrzyki profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Boćwince

W poniedziałek Szkołę Podstawową w Boćwince odwiedził Teatr Kurtyna z Krakowa, który wystawił 2 spektakle: „Gadająca niespodzianka” dla oddziałów przedszkolnych i klas I-III oraz „Moja historia” dla klas IV-VIII.

W zabawny i interesujący sposób uczniowie poszerzyli wiedzę na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, a także rozwijali umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach opartych o kontakt w sieci.

Natomiast przedstawienie dla młodszych dzieci dotyczyło eliminacji języka i zachowań agresywnych w komunikacji z rówieśnikami i opiekunami, podkreślenia możliwości dokonywania wyborów między dobrem i złem oraz nauki dbałości o zdrowie własne i innych.

Spektakle odbyły się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap.


Aktualności

Powiązane artykuły