Przedszkolacy nagrodzeni w konkursie „Zapobiegajmy Pożarom”

Coroczny Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM” organizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej został rozstrzygnięty.

Troje dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi w kategorii przedszkolnej zajęły I, IV oraz V miejsce. 14 maja

za zajęcie tych szczególnych miejsc w konkursie, nagrody dzieciom wręczył Wicestarosta pan Andrzej Ciołek oraz naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości pani Karolina Józefowicz.

I miejsce Filip Kamiński,

IV miejsce Nikola Krusznis,

V miejsce Laura Proniewicka.


Aktualności

Powiązane artykuły