Edukacja przyrodnicza w SP nr 5 – dziuple i ich mieszkańcy

Na zaproszenie Małego Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich 13 maja przybyły do naszej szkoły pracownice Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach, panie – Alicja Harcińska i Żaneta Słapińska – aby przeprowadzić w klasach 0-III zajęcia na temat: ,,Dziuple i ich mieszkańcy”.

Nasi najmłodsi uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, z której dowiedzieli się ciekawostek o wybranych ptakach i innych zwierzętach mieszkających w dziuplach.

Po przeprowadzonym doświadczeniu dzieci stwierdziły, że dzięciołom najszybciej wykuć dziuplę w drzewach o miękkim i próchniejącym drewnie. Uczniowie otrzymali od naszych gości książeczki-kolorowanki oraz medale, ,Zielonego Ziemianina” przyznawane przez opiekunów MSU za działalność ekologiczną. Zajęcia zakończyły się wykonaniem w klasach grupowej pracy plastycznej podsumowującej temat dzisiejszego spotkania.

Opiekunowie Małego Samorządu Uczniowskiego

Patrycja Magielnicka i Barbara Hornostaj


Aktualności

Powiązane artykuły