„Dwójka” informuje: Fotoreportaż z 17 ZIELONYCH DNI W SZKOLE. ODSŁONA 2

ZIELONE,PROEKOLOGICZNE KONKURSY. MODNY STRÓJ WYCZAROWANE Z ODPADÓW – 2019
W tym roku na topie jest makulatura, kapsle, zakrętki i folia. Modne są też lekkie gazetowe, buty z foliową wstawką, spódnice midi i mini. Na wybiegu mogliśmy podziwiać modę dziewczęcą kobiecą chłopięca i męską. Jurorzy mieli twardy orzech do zgryzienia.

Wszyscy zostali docenieni dzięki hojnym sponsorom. Zabawa była przednia:)

WITAMINKI 2019

Konkurs „WITAMINKI 2019” był przeznaczony dla klas I-III naszej szkoły. Jego celem było promowanie racjonalnego odżywiania i zdrowego trybu życia, podkreślenie, że zdrowie jest wartością najważniejszą, budzenie wrażliwości dbania o środowisko, w którym żyjemy. Udział w nim wzięły trzy dwuosobowe drużyny z klasy I b, II i III. Wszyscy uczniowie wykazali się ogromną wiedzą na temat zdrowia szeroko pojętego.

Na koniec, uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki.
zdjęcia Witaminki

MĄDRY PUSZCZYK 2019

W siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, odbył się konkurs przyrodniczy dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pt. „Mądry Puszczyk 2019”. Organizatorem konkursu był Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.

Do konkursu przystąpiło 18 dwuosobowych drużyn reprezentujących 7 szkół powiatu gołdapskiego. Naszą szkołę reprezentowali z klasy II – Ania Konieczny i Olgierd Nowacki, zaś z klasy III- Wiktor Leszczyński i Paweł Witkowski.

Konkurs prowadzony był w formie turnieju. Składał się z pięciu konkurencji sprawdzających wiedzę o przyrodzie Polski i jej ochronie.
Drużyna z klasy III po dogrywce, otrzymała wyróżnienie GRATULUJEMY!

Nagrody wszystkim laureatom oraz uczestnikom konkursu ufundowało Starostwo Powiatowe w Gołdapi.

„Pojemnik na Baterie lub żarówki”

Funkcjonalne, pomysłowe, wykonane przez dzieci, rodziców, opiekunów. Najpierw tworzyły ciekawą galerie a teraz goszczą jako praktyczny kosz do zbierania baterii żarówek .Zabrali je ze sobą na pamiątkę przedstawiciele zaprzyjaźnionych placówek .Są też w naszych domach.
Laureaci

I miejsce
– Katarzyna Witkowska
– Lena Kisłowska
– Paweł Jurczyk

– Wojtek Nawrocki
– pani Ewelina Andruczyk i grupa uczestników SDS w Gołdapi:
Krystyna Kułak,Stanisława Bałkowska,Wiesław Balcerak, Andrzej Palanis

Marian Koloszewski,Cecylia Gliniecka, Marianna Bukpaś.

II miejsca

– Hanna Galińska
– Zuzanna Bolewska
– pani Małgorzata Stypka
– pani Marta Taraszkiewicz
III miejsce

– Maja Piwowar
– Olgierd Nowacki
– Tomasz Kochanowski
– Pani Beata Omilianowicz

ROŚLINY NA KJAZDYM SZKOLNYM PARAPECIE
Są, zielenią się, dbamy o nie każdego dnia.Wtopiły się cudownie w klimat naszej szkoły.
ORDER UŚMIECHU

Optymizm, pozytywna energia przyczynia się do polepszenia komunikacji i relacji z innymi. Każdego roku wybieramy najsympatyczniejszych, najkulturalniejszych, koleżeńskich, miłych, przyjaznych wśród kolegów i koleżanek z klasy. Po raz trzeci wybieraliśmy też najsympatyczniejszych wśród dorosłych pracujących w naszej szkole .

Ordery Uśmiechu w roku szkolnym 2018/2019 Przyznano następującym dorosłym 🙂

– Annie Budzińskiej
– Marcie Taraszkiewicz
– Annie Jurczyk
– Bożenie Mrozowskiej
– Urszuli Piech
– Teresie Polnik
– Barbarze Nierwińskiej
– Hannie Brzozowskiej
– Ewie Pastuszka
– Annie Putrze
– Alinie Oleszczuk
– Marcinowi Mościńskiemu
– Cezaremu Barwickiemu
– Pawłowi Mackiewiczowi

Powiązane artykuły