Wyniki Regionalnego Konkursu Recytatorskiegoim. Wacława Klejmonta pt. „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”

Zgłoszono sześćdziesięciu czterech najlepszych recytatorów po eliminacjach powiatowych: augustowskich, ełckich, gołdapskich, suwalskich, oleckich i, po raz pierwszy, piskich.

Ponadto Komisja przyznała nagrody specjalne:

Nagrodę Specjalną Senator Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzaty Kopiczko za najciekawszą interpretację wiersza poety mazurskiego z XIX wieku do pierwszej połowy XX wieku przyznano dla Aleksandry Kuleszy z Zespołu Szkół nr 5 w Ełku za wiersz „Bochan chleba” Marii Zientary Malewskiej.

Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla najlepszego recytatora XV Regionalnego Konkursu Recytatorskiego im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny” otrzyma Dawid Sujata z II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie.

Nagrodę Specjalną Starosty Oleckiego najciekawszą interpretację wiersza „Sonety Warmińskie. Sonet 1” Marii Zientary – Malewskiej, komisja przyznała Janowi Albertowi Murawko ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi w powiecie suwalskim.

Nagrodę Specjalną Burmistrza Olecka za najciekawszą interpretację wiersza Krzysztofa Dariusza Szatrawskiego otrzyma Mateusz Olszewski z SP STO w Augustowie.

Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Stowarzyszenia EGO „Kraina Bociana”, Starosty Oleckiego i Burmistrza Olecka.

SPONSORZY:

Stowarzyszenie EGO „Kraina Bociana”

Bank Spółdzielczy w Olecku

Starosta Olecki

Burmistrz Olecka

Jerzy Miliszewski – właściciel OCSK w Olecku

Cukiernia – Piekarnia „Oskroba”

Restauracja „Astra”

Laureaci i recytatorzy, którym przyznano nagrody specjalne otrzymali zaproszenie imienne  wraz z dyrektorem szkoły oraz nauczycielem przygotowującym na Koncert Laureatów, który odbędzie się 28 marca 2019 roku o godz. 11.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury”Mazury Garbate” w Olecku, ul. Wojska Polskiego 22.

Powiązane artykuły