Celem tego programu jest wsparcie uczniów w wyborze zawodu

Szkoła Podstawowa w Grabowie w tym roku szkolnym przystąpiła do Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium – Mój Profil” organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Głównym celem tego programu jest wsparcie uczniów w wyborze zawodu poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy oraz wspieranie uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia i zawodu.
W ramach tego programu, dnia 14 marca 2019, uczniowie klasy III gimnazjum oraz klasy VIII zostali zaproszeni przez zakład produkcyjny DELPHIA w Olecku w celu zwiedzenia tego prężnie rozwijającego się zakładu pracy.

Mogli zobaczyć i poznać poszczególne etapy powstawania jachtów i motorówek. Mieli bezpośredni kontakt z pracownikami zakładu, kadrą kierowniczą oraz obserwowali cały proces produkcji jednostek pływających od działu projektowania, wyrabiania form, laminowania, taśmę montażu, aż do gotowego produktu włącznie.

Lech Wronowski


Aktualności

Powiązane artykuły