Nauka przez zabawę – eksperymenty przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Grabowie

W roku szkolnym 2018/2019 są prowadzone zajęcia eksperymentu w klasach czwartych i piątych szkoły podstawowej w Grabowie. Celem zajęć jest wprowadzenie dziecka w ciekawy świat nauk ścisłych, zainteresowanie otaczającym nas światem i zjawiskami, które w nim zachodzą.

Obejmuje on lekcje z pogranicza fizyki, chemii czy przyrody, a zatem sięga do różnorodnych zasobów nauk ścisłych szeroko pojętych. Na zajęciach prowadzone są również lekcje, które rozwijają wyobraźnię geometryczną, kreatywność, cierpliwość i zdolności manualne.

Uczestnicy nauczyli się składać modele wielościanów, bombki z papieru (bez użycia kleju) i wiele innych o stopniu trudności przystosowanym do wieku i doświadczenia. Celem zajęć jest rozwijanie zdolności poznawczych i manualnych, wyobraźni przestrzennej, wspieranie rozwoju psychofizycznego, a także budzenie wrażliwości estetycznej i motywowanie do podejmowania prób samokontroli.

W trakcie zajęć uczniowie pracują samodzielnie, w parach bądź w grupach,
co umożliwia kształtowanie umiejętności pracy w zespole. Wykonywane doświadczenia i eksperymenty są poprzedzone komentarzem wprowadzającym, a zakończone wspólnym wyciąganiem wniosków.

Na każde zajęcia, uczniowie wraz z nauczycielem zobowiązani są do przygotowania materiałów potrzebnych do przeprowadzenia danego eksperymentu. Są to przedmioty codziennego użytku takie jak np. szklanki, butelki, miski, świeczki czy przedmioty służące do zabaw, np. balony, piłeczki pingpongowe, plastelina albo produkty spożywcze, typu: proszek do pieczenia, sól czy cukier. Są one ogólnodostępne i nie wymagają wielkich nakładów finansowych ze strony uczniów/rodziców czy nauczyciela.

Małgorzata Abramowicz


Aktualności

Powiązane artykuły